Theo báo cáo tình hình thành lập và phát triển KCN của bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước hiện có 292 KCN đã đi vào hoạt động. Trong đó KCN đang hoạt động lớn thứ 2 có diện tích KCN lớn cả nước.

Tỉnh có diện tích KCN lớn nhất Việt Nam
Tỉnh có diện tích KCN lớn nhất Việt Nam

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh hiện có 31 KCN với tổng diện tích 12.721ha, chiếm 1/4 diện tích KCN toàn Miền Nam. Trong đó, có 29 KCN đã đi vào hoạt động với tỉ lệ lấp kín đạt treb6 95%. Với tỉ lệ lấp đầy này, Bình Dương là địa phương có tỷ lệ lấp đầy cao nhất cả nước.

Theo trưởng ban quản lý KCN tỉnh Bình Dương, so với cả nước, Bình Dương hiện chiếm 9% về số lượng, 13% về diện tích KCN và có diện tích KCN lớn nhất Việt Nam.

Các KCN đang hoạt động tại Bình Dương đã xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ và đã được lấp đầy gần hết. Trên thực tế, các nhà đầu tư góp vốn vào tỉnh Bình Dương đầu tư dễ dàng nhận được lợi nhuận, trong việc liên kết sản phẩm đầu vào và xuất khẩu nhờ lợi thế về logistics và liên kết của các KCN.

Cụ thể, để thu hút đầu tư. tỉnh tập trung phát triển kết cầu giao thông đồng bộ. Nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng, giúp kết nối nội đô và các vùng lân cận. Tiêu biểu, tỉnh đã mở rộng quốc lộ 13 để giảm tình trạng ùn tắc, đảm bảo kết nối giao thông vùng.

Cùng với đó, tỉnh Bình Dương cũng đầu tư xây dựng từng đoạn tuyến đường Vành Đai 4 để kết nối với TP.HCM và Đồng Nai nhằm thuận lợi cho Logistics liên tỉnh.

Đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Dương

Khu nhà ở Bình Minh