Room tín dụng đã mở và doanh nghiệp mong được giải ngân tăng tốc.

Room tín dụng đã mở được thúc đẩy tăng tốc giải ngân lĩnh vực ưu tiên như sản suất, nông thôn, xuất khẩu, nong6 nghiệp...
Room tín dụng đã mở được thúc đẩy tăng tốc giải ngân lĩnh vực ưu tiên như sản suất, nông thôn, xuất khẩu, nong6 nghiệp…

Nhiều ngân hàng được nới room tín dụng thêm hàng nghìn tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu vốn và nền kinh tế các doanh nghiệp trong mùa lễ, Tết cuối năm.

Trong bối cảnh hiện nay, NNNH đứng trước việc vừa ổn định hệ thống, vừa kiểm soát lạm phát nên chịu nhiều áp lực. Việc cấp hạn mức tín dụng cho NH vào thời điểm này là phù hợp, đáp ứng nhu cầu vay vốn thời điểm cuối năm của DN.

Hơn nữa, việc phân bổ hạn mức tín dụng cho từng nhà băng đã có sự đổi mới. NNNH không phân bổ đồng hạn mức tăng trưởng tín dụng như trước đây, mà có những tiêu chí rõ ràng, cái nào ưu tiên và cái nào là điểm trừ.

Ngân hàng nhà nước cho biết, qua theo dõi tình hình thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, của các TCTD cho thấy đến nay, (tại 23/11) tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 11,5% so với chỉ tiêu, tăng trưởng tín dụng định hướng toàn hệ thống năm 2022 khoảng 14%.

Được biết, những ngân hàng lớn, năng lực tài chính đảm bảo đạt các yêu cầu theo đánh gái của cơ quan quản lý, đang được giao hỗ trợ tái cơ quan ngân hàng TMCP 0 đồng, ngân hàng diện kiểm soát đặc biệt và hỗ trợ quỹ tín dụng nhân dân, cũng vừa được NHNN điều chỉnh hạn mức tín dụng.

Theo đó, các ngân hàng đã được NNNH nới room tín dụng thêm hàng nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường, ghi nhận đã có những tín hiệu hạ lãi suất một vài ngân hàng. Các chuyên gia nhận định tiếp theo, khả năng sẽ là xu hướng giảm nhẹ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên toàn hệ thống, bên cạnh thông tin nới “room” tín dụng đầy tích cực này

Xem thêm: Bán nhà Phú Mỹ TDM Bình Dưng siêu đẹp